Ruim 3000 stuks op voorraad
Tot 5 jaar garantie
Meer dan 14 Jaar ervaring in NL, BE en DE
95% binnen 1 werkdag geleverd
Alle noodverlichting geleverd met accu
Kwaliteitsstandaard conform Europese normen

Privacybeleid

Versie 01-08-2023

Cellumer, gevestigd aan Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://cellumer-noodverlichting.be/
+32 (0) 3 - 303 7005

Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36
3400 Neerwinden 
België

Wouter Baars is de Functionaris Gegevensbescherming van Cellumer.
Hij is te bereiken via info@cellumerbeheer.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cellumer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die u ons verstrekt
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cellumerbeheer.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cellumer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Cellumer analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Cellumer volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Cellumer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cellumer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Cellumer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cellumer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens worden gedeeld met onderstaande partijen om uw vragen en/of orders te kunnen afhandelen of om wettelijke redenen:

 • Hosting provider (Zeno Webdevelopment)
 • Ontwikkelaar software webshops (Zeno Webdevelopment)
 • Mollie (betaalprovider)
 • Paypal (betaalprovider)
 • BPOST en overige postdiensten waarmee samengewerkt wordt voor de aflevering van uw pakket
 • Exact (boekhoudpakket)
 • Accountant
 • Derde Websites voor verkoop van onze goederen, enkel voor bestellingen die aldaar gedaan worden.
 • Leveranciers, indien deze het pakket direct naar u verstuurd.

Daarnaast hebben we voor de noodverlichting een nauwe samenwerking met Safe Way UG en ABC Licht UG te Duitsland voor een deel van de afhandeling van onze bestellingen. Deze partijen hebben volledige toegang tot onze gegevens.

Alle partijen hebben een geheimhoudingsplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cellumer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cellumer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Google Analytics en andere analyse software
Via onze website worden cookies geplaatst van onder andere Google, als deel van de analyse software.

Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, de website voor u als klant te verbeteren en fouten in de website op te sporen.

Deze gegevens zijn over het algemeen anoniem en niet direct naar u als website bezoeker te leiden.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Door middel van deze cookies verzamelen we, zo goed als anoniem, informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met analyse software. De verschillende aanbieders van deze software kunnen deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen en u gepersonaliseerde informatie tonen (lees advertenties). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw

recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cellumerbeheer.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en persoonlijk nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Cellumer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Cellumer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens 
Cellumer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cellumerbeheer.com.

Webshop software en hosting
Wij werken nauw samen met Zeno, https://zeno.site/, voor de ontwikkeling en hosting van onze webshops en mail. Daarnaast werken we met WeCloudit, https://wecloudit.nl/, als backup voor de hosting en mail. De partijen waar wij mee werken dragen er zorg voor dat de software van de servers en de webshops aan de nieuwste beveiligingseisen voldoen en ze volgen dit regelmatig op. Bij bekende, potentiële gevaren wordt er snel gehandeld. De partijen zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht. 

Onze webshops zijn gebouwd met de software, genaamd Peasy, van Zeno. De persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt voor onze services, worden met bovenstaande partijen gedeeld. Ze kunnen uw gegevens, in de database en backend van de site, inzien teneinde ons (technische) ondersteuning te bieden, maar ze zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Op basis van de overeenkomst die we met bovengenoemde partijen hebben, zijn ze verplicht om geschikte beveiligingsmaatregelen te nemen. Die maatregelen omvatten SSL-codering en een streng wachtwoordbeleid. Er worden cookies gebruikt om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, zonder dat deze aan persoonsgegevens worden gekoppeld. Ze behouden zich het recht voor om deze informatie binnen haar eigen organisatie te delen voor verdere verbetering c.q. beveiliging van de service en software.

Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. U vindt hier altijd de meest recente versie.